พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์ จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2517 ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองสุรินทร์เพียงไม่กี่กิโลเมตร จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดสุรินทร์ พิพิธภัณฑ์แบ่งออกเป็นหลายส่วน: 1. วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 2. ประวัติศาสตร์ – โบราณคดี 3. ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 4. ชาติพันธุ์วิทยา 5. มรดกท้องถิ่น ไม่เพียงแต่คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะของจังหวัดสุรินทร์ ทางด้านธรณีวิทยา สภาพภูมิอากาศ (ซึ่งเป็นสิ่งน่าเบื่อที่ทางเข้า) แต่คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระหว่างยุคก่อนประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมเขมรสมัยทวารวดี …