วันเข้าพรรษา

วันเข้าพรรษาปีนี้ตรงกับวันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2558 ที่มาและความสำคัญของวันเข้าพรรษา การเข้าพรรษา เป็นพุทธบัญญัติ ซึ่งพระภิกษุทุกรูปจะต้องปฏิบัติตาม หมายถึง การอธิษฐานอยู่ประจำที่ไม่เที่ยวจาริกไปยังสถานที่ต่างๆ เว้นแต่มีกิจจำเป็นจริง ๆช่วงจำพรรษาจะอยู่ในช่วงฤดูฝนคือแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ถึง ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ของทุกปี ดังนั้น วันเข้าพรรษา …

งานแห่เทียนโคราช 2558

ประเพณีแห่เทียนพรรษาโคราช : นครราชสีมา 30 กรกฎาคม-1 สิงหาคม 2558 สถานที่ : สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา และถนนรอบบริเวณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีรวมงานอาสาฬหบูชา เข้าพรรษา ทั่วไทย 2558 ประเพณีแห่เทียนพรรษา นครราชสีมา เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานซึ่งเกิดจากพลังแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนในพระพุทธศาสนาโดยการร่วมกันหล่อเทียนนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์ เพื่อจุดให้แสงสว่างในการปฏิบัติกิจวัตรตลอดระยะเวลา 3 เดือน ภายในงานชมการประกวดต้นเทียนพรรษา การประกวดขบวนแห่เทียน การประกวดประดิษฐ์ต้นเทียน พิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยขบวนระแห่เทียนจะเข้ามาจอดโชว์ที่บริเวณรอบอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ตั้งแต่ช่วงบ่ายถึงถึงเย็นในวันที่ 30 …