เมืองเชียงราย ประเทศไทย

เมืองเชียงราย ประเทศไทย

 

เชียงราย เป็นจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่เป็นที่นิยมและมีชื่อเสียงของนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ มีวัฒนธรรม และประเพณีที่โดดเด่น และผู้คนมาที่เชียงรายเพื่อชมสามเหลี่ยมทองคำ “Golden Triangle” หรือ เยี่ยมชมชาวเขา “hill tribes” และเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของพวกเขา สามเหลี่ยมทองคำ คือพื้นที่รอยต่อระหว่างสามประเทศ ได้แก่ประเทศไทย ประเทสลาว และประเทศพม่า มีพื้นที่สามเหลี่ยมบรรจบกันโดยมีแม่น้ำโขงตัดผ่าน ชายแดนไทยและลาวนับเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญแห่งหนึ่งของภูมิภาค นอกจากนี้สามเหลี่ยมทองคำยังมีทิวทัศน์ที่งดงามโดยเฉพาะยามเช้า ที่ดวงอาทิตย์ขึ้นท่ามกลางสายหมอก เดิมสามเหลี่ยมทองคำเป็นที่รู้จัก ในฐานะเป็นแหล่งท่องเที่ยวรอยต่อระหว่างประเทศ แต่ในปัจจุบันมีความสำคัญในทางเศรษฐกิจมากขึ้น เนื่องจากเป็นแหล่งขนถ่ายสินค้าที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของไทย

จังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย เช่นวัดที่สำคัญ ต่างๆ ในจังหวัดเชียงราย วัดอื่นที่เป็นที่นิยม คือ วัดพระแก้ว. อยู่ที่กรุงเทพฯ ห่างประมาณ 800 กิโลเมตร  นอกเหนือจากนั้นยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่นอุทยานแห่งชาติ ต่างๆ

ประวัติ

ประวัติในพงศาวดารกล่าวว่าพระยามังรายสร้างขึ้น ณ ที่ซึ่งเดิมเป็นเวียงชัยนารายณ์ เมื่อ ปี 1805 และครองราชสมบัติอยู่ ณ เมืองเชียงรายจนถึง ปี 1839 จึงได้สร้างเมืองเชียงใหม่ จึงไปสร้างเมืองเชียงใหม่ ขึ้นในท้องที่ระหว่างดอยสุเทพ กับแม่น้ำปิง และครองราชสมบัติอยู่ ณ เมืองเชียงใหม่ จนถึง ปี 1860 จึงสวรรณคตเพราะถูกฟ้าผ่า สำหรับเมืองเชียงรายนั้น พยามังรายย้ายไปครองราชสมบัติ ที่เมืองเชียงใหม่ แล้วพระราชดอรสก็สืบราชสมบัติต่อมา นับต่อนั้นเมืองเชียงรายก็ขึ้นต่อเมืองเชียงใหม่ ครั้นต่อมาเมื่อล้านนาตกไปอยู่ในปกครองของพม่า ในปี พ.ศ.2101 พม่าได้ตั้งขุนนางปกครองเมืองเชียงรายเรื่อยมา หลังจากนั้น พ.ศ. 2317 เจ้ากาวิละแห่งลำปางได้สวามิภักดิ์ต่อกรุงเทพฯ ทำให้หัวเมืองล้านนาฝ่ายใต้ตกเป็นประเทศราชของสยาม ขณะที่เชียงรายและหัวเมืองล้านนาฝ่านเหนืออื่นๆยังคงอยู่ใต้อำนาจพม่า ล้านนากลายเป็นพื้นที่แย่งชิงอำนาจระหว่างสยามกับพม่า ในช่วงเวลาดังกล่าวเมืองเชียงรายเริ่มร้างผู้คน ประชาชนอพยพหนีภัยสงครามไปอยู่เมืองอื่น บ้างก็ถูกกวาดต้อนลงไปทางใต้ พ.ศ. 2247เมืองเชียงแสนฐานที่มั่นสุดท้ายของพม่า ถูกกองทัพเชียงใหม่ ลำปาง และน่าน ตีแตก เมืองเชียงรายจึงกลายสภาพเป็นเมืองร้างตามเมืองเชียงแสน

ในปี พ.ศ. 2386 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชานุญาตให้เจ้าหลวงเชียงใหม่ฟื้นฟูเชียงราย ขึ้นใหม่ ภายหลังเมืองเชียงรายได้เป็นส่วนหนึ่งของมณฑลพายัพ กระทั่งปี พ.ศ. 2453 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงมีพระราชบัญญัติยกเชียงรายขึ้นเป็น เมืองเชียงราย ซึ่ง “เมือง” เป็นหน่วยการปกครองหนึ่งที่อยู่ถัดจาก “มณฑล” ลงมา โดยเมืองเชียงรายเป็นศูนย์กลางควบคุมเชียงแสน ฝาง และพะเยา ภายหลังเมืองเชียงรายได้เปลี่ยนเป็นจังหวัดเชียงราย และเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2520 ได้แบ่งแยกพื้นที่บางส่วนทางตอนใต้ของจังหวัดจัดตั้งขึ้นเป็นจังหวัดพะเยา  จนถึงปัจจุบัน

 

ที่ตั้ง

จังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดที่ที่ตั้งอยู่เหนือสุด ของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 824 กิโลเมตร มีทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดต่อกับแม่น้ำโขง ทิศตะวันออกจดทิวเขาหลวงพระบาง ซึ่งปันเขตแดนไทยกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และติดต่อกับจังหวัดพะเยา ทิศใต้กับจังหวัดพะเยา  จังหวัดลำปาง และ เชียงใหม่ ส่วนทิศตะวันตกกับจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเรียกว่าภูลังกา เป็นยอดเขาที่มีเส้นแดนติดกันทั้ง 3 จังหวัด บนยอดเขา

ประชากร

จังหวัดเชียงรายมีประชากร ประมาณ 1.23 ล้านคน และมีพื้นที่ประมาณ 11,678 กิโลเมตร  และแยกออกเป็น 16 อำเภอ คืออำเภอเชียงราย อำเภอเชียงของ อำเภอเวียงชัย อำเภอทิง อำเภอพาน อำเภอป่าแดด อำเภอแม่จัน อำเภอเชียงแสน อำเภอแม่สาย อำเภอแม่สรวย อำเภอป่าเป้า อำเภอพญาเม็งราย อำเภอเวียงแก่น อำเภอขุนตาล อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ลาว อำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอดอยหลวง ประชากรในเขตุจังหวัดเชียงรายแบ่งออกเป้นกลุ่มๆ คือ คไทยพื้นราบ(คนเมือง, ไทลื้อ, ไทใหญ่) ชาวไทยภูเขา ผู้ผลัดถิ่นสัญชาติพม่า ชาวลาวอพยพ ชาวจีน

ประชากรในจังหวัดเชียงราย ต่างก็มีความสุขในการใช้ชีวิต มีงานเทศกาลประจำปีที่โดดเด่น ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ ซึ่งงานเทศกาล รวมถึงงานปีใหม่ที่แตกต่างกัน(ปีใหม่ไทย, ปีใหม่จีน, ปีใหม่อิสลาม) งานแห่พระแวดเวียง งานปอยหลวง งานเทศกาลลิ้นจี่และของดีเมืองเชียงราย งานไหว้สาพญาเม็งราย งานประเพณีสงกรานต์ งานเป็งปุ๊ด งานอนุรักษ์มรดกไทยล้านนา งานประเพณีขึ้นพระธาตุดอยตุง งานประเพณีบวงสวงเจ้าพ่อปลาบึก งานโล้ชิงช้าของชาวอีก้อ

สถานที่ท่องเที่ยว

ดอยแม่สลอง -ภูเขาที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งในจังหวัดเชียงราย ที่เป็นพื้นที่ที่มีการปลูกชาที่ดีที่สุดในประเทศไทย และมีซากุระหรือนางพญาเสือโคร่ง มีดอกช่วงต้นเดือนมกราคม จนถึงเดือนมีนาคม มีความสวยงาม และวิวทิวทัศน์ที่โดเด่น คุณสามารถไปเยี่ยมชม สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น สามเหลี่ยมทองคำ น้ำตกขุนกรณ์ ภูชีฟ้า ดอยหัวแม่คำ ดอยวาวี บ่อน้ำร้อนแม่ขะจาน ดอยตุง และถ้ำปุ่ม ถ้ำปลา เป็นต้น และ สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เช่น วัดพระมหาชินธาตุเจ้า พระธาตุ 9จอม เสาสะดือเมืองเชียงราย พระตำหนักดอยตุง แหล่งเตาเผาเวียงกาหลง พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงแสน ไร่แม่ฟ้าหลวง วัดพระสิงห์ กู่พระเจ้าเม็งราย  วัดร่องขุ่น และอื่นๆ

ลิ้งค์ อื่น

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.