เมืองบุรีรัมย์

เมืองบุรีรัมย์

 

จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย หรืออีสานตอนล่าง มีพื้นที่ประมาณ 10,321ตารางกิโลเมตร ถ้าคุณเดินทางจากกรุงเทพฯโดยรถยนต์ใช้ระยะทางประมาณ 410กิโลเมตร จังหวัดบุรีรัมย์มีทิศเหนือติดกับจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคาม ทิศใต้ติดกับจังหวัดสระแก้วและเทือกเขาพนมมาลัย ซึ่งกั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดสุรินทร์ และทิศตะวันตกติดกับจังหวัดนครราชสีมา ประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์มีภาษาพูดหลายภาษาด้วยกัน เช่น ภาษาไทย ภาษาลาว ภาษาเขมร ภาษาไทยโคราช และภาษาส่วย เป็นต้น

เศรษฐกิจ

อาชีพหลักของคนในจังหวัดบุรีรัมย์ คือการเกษตร การปลูกข้าว มันสำปะหลัง และอื่นๆ นอกเนือจากนี้ยังมีรายได้จากการท่องเที่ยวอีกด้วย

การปกครอง

จังหวัดบุรีรัมย์แบ่งการปกครองออกเป็น 23 อำเภอ 189 ตำบล และ 2212 หมูบ้าน รายชื่ออำเภอของจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งหมดคือ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ อำเภอคูเมือง อำเภอกระสัง อำเภอนางรอง อำเภอหนองกี่ อำเภอละหานทราย อำเภอประโคนชัย อำเภอบ้านกรวด อำเภอพุทไธสง อำเภอลำปลายมาศ อำเภอสตึก อำเภอปะคำ อำเภอนาโพธิ์ อำเภอหนองหงส์ อำเภอพลับพลาชัย อำเภอห้วยราช อำเภอโนนสุวรรณ อำเภอชำนิ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ อำเภอโนนดินแดง อำเภอบ้านด่าน อำเภอแคนดง และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์ คือเป็นศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นศิลปะท้องถิ่น และพิพิธภัณฑ์ แหล่งเต่าโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ปราสาทหินเมืองต่ำ เขื่อนลำนางรอง วนอุทยานเขากระโดง เป็นต้น มีศิลปะแบบขอมมากมายในจังหวัดบุรีรัมย์ ส่วนมากจะอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดบุรีรัมย์ สถานที่ท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดบุรีรัมย์คืออุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ซึ่งเป็นวัดขอมและนี่ก็เป็นข้อเท็จจริงที่สำคัญของแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์

ปราสาทหินพนมรุ้ง เป็นเทวสถานในศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกาย มีอายุการก่อสร้างและใช้เป็นเทวสถาน ต่อเนื่องกันมาหลายสมัย ตั้งแต่ประมาณพุทธศตวรรษที่ 15 ลงมาถึงพุทธศตวรรษที่ 17 จนถึงพุทธศตวรรษที่ 18 พระเจ้าชัยวรมันที่7 แห่งอาณาจักรขอมหันมานับถือศาสนาพุทธลัทธิมหายาน เทวสถานแห่งนี้จึงได้รับการดัดแปลงเป็นพุทธศาสนาลัทธิมหายานในช่วงนั้น  สิ่งปลูกสร้างมีความสวยงามมากและมีความซับซ้อนเช่นกัน อุทยานประวัติศาสตร์แห่งนี้ก่อสร้างโดยหินทรายและศิลาแลง และสร้างโดยการรักษารูปแบบบางอย่างซึ่งเชื่อกันว่าจะคล้ายกับสวรรค์ของพระเจ้าเป็นตำนานฮินดูพระศิวะ

ตัวโบราณสถานตั้งอยู่บนยอดภูเขาไฟ ที่ดับสนิทแล้ว สูงประมาณ 200 เมตร จากพื้นราบ คำว่า”พนมรุ้ง” หรือ”วนํรุง” เป็นภาษาเขมรแปลว่า “ภูเขาใหญ่” บันไดขนาดใหญ่จากด้านล่างของภูเขาไปสู่ด้านบน แน่นอนว่าจะต้องดึงดูดความสนใจของผู้เข้าชม อาคารและสิ่งก่อสร้างต่างๆที่ตั้งเรียงรายขึ้นไปจากลาดทางขึ้นไปจนถึงพระปรางค์ประธานบนยอดอันเปรียบเสมือนวิมานที่ประทับของพระศิวะ ซึ่งสถาปัตยกรรมการออกแบบสามารถสะกดจิตคุณได้ รายละเอียดการออกแบบและความยิ่งใหญ่ของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งแห่งนี้เป็นที่น่าอัศจรรย์จริงๆ

นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ ยังพบว่าง่ายมากที่จะเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัด อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ในตัวเมืองบุรีรัมย์มีรถตู้ปรับอากาศที่นักท่องเที่ยวสามารถเช่าไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ ระยะทางจากตัวเมืองบุรีรัมย์ไปที่อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ประมาณ 64 กิโลเมตร และเปิดบริการทุกวัน เวลา 06.00-18.00 น.

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.