สุขภาพและการรักษาโรค

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ที่อยู่ 49 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์. (044) 25-4990-9 โทรสาร. 24-6389

โรงพยาบาลโคราชเมโมเรียล

ที่อยู่ 348 ถ.สุรนารี ต.ในเมือง อ.เมือง นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์. (044) 242-662

โรงพยาบาล ป.แพทย์
ที่อยู่ 43-53 ถ.ไชยณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์. (044)242-742, 253-837

โรงพยาลเซนต์เมรี่
ที่อยู่ 307 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ (044) 271-626-30, 256-600

โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา

ที่อยู่ 86 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์. (044) 342-666-75 โทรสาร. 259-187

โรงพยาบาลค่ายสุรนารี
ที่อยู่ 211ถ.พิบูล-ละเอียด ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมือง นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์. (044) 273-370-5

 

 

โรงพยาบาลบัวใหญ่
ที่อยู่ 6 ถ.เทศบาล ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ นครราชสีมา 30120 โทรศัพท์. (044) 461-855, 292-047

โรงพยาบาลสาตรเวช

ที่อยู่ 509/1 ถ.อัษฎางค์ ต.ในเมือง อ.เมือง นครราชสีมา 30130 โทรศัพท์. (044) 244-617, 244-435

โรงพยาบาลบัวใหญ่รวมแพทย์
ที่อยู่ 5/1 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ นครราชสีมา 30120 โทรศัพท์. (044) 292-249

โรงพยาบาลขามสะแกแสง
ที่อยู่ 459 ม.13 ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง นครราชสีมา 30290 โทรศัพท์. (044) 383-577

โรงพยาบาลคง
ที่อยู่ 2 ม.11 ต.เมืองคง อ.คง นครราชสีมา 30260 โทรศัพท์. (044) 225-216

โรงพยาบาลครบุรี
ที่อยู่ 628 ม.4 ต.ครบรี อ.ครบุรี นครราชสีมา 30250 โทรศัพท์. (044) 444-490

โรงพยาบาลจักราช

ที่อยู่ อ.จักราช นครราชสีมา 30230 โทรศัพท์. (044) 399-234

โรงพยาบาลชุมพวง
ที่อยู่ 504 ม.1 ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง นครราชสีมา 30270 โทรศัพท์ (044) 477-281

โรงพยาบาลด่านขุนทด
ที่อยู่ 11 ม.2 ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210 โทรศัพท์. (044) 38-9493 โทรสาร. 38-9485

โรงพยาบาลบ้านเหลี่ยม
ที่อยู่ อ.บ้านเหลี่ยม นครราชสีมา 30190 โทรศัพท์. (044) 256-248

โรงพยาบาลประทาย
ที่อยู่ 5 ถ.เจนจบทิศ ม.13 ต.ประทาย อ.ประทาย นครราชสีมา 30180 โทรศัพท์. (044) 47-9267, 47-9396

โรงพยาบาลปักธงชัย
ที่อยู่ 327 ม.1 ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย นครราชสีมา 30150 โทรศัพท์. (044)441-011

โรงพยาบาลปากช่องนานา
ที่อยู่ 400 ถ.มิตรภาพ อ.ปากช่อง นครราชสีมา 30130 โทรศัพท์. (044) 31-1854, 31-2568 โทรสาร. 31-3871

โรงพยาบาลสาขาขามทะเลสอ

ที่อยู่ อ.มะขามทะเลสอ นครราชสีมา 30280 โทรศัพท์. (044) 256-224

โรงพยาบาลสีคิ้ว
ที่อยู่ อ.สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 โทรศัพท์. (044) 41-1020 โทรสาร. 41-2461

โรงพยาบาลสูงเนิน
ที่อยู่ อ.สูงเนิน นครราชสีมา 30170 โทรศัพท์. (044) 41-9281-2 โทรสาร. 41-9712

โรงพยาบาลหนองบุนนาก
ที่อยู่ 198 ม.4 ต.หนองหัวแรด อ.หนองบุนนาก นครราชสีมา 30410 โทรศัพท์. (044) 44-8734-5 โทรสาร. 44-8734-5 ต่อ 102

โรงพยาบาลห้วยแถลง
ที่อยู่ 422 ม.1 ต.ห้ายแถลง อ.ห้วยแถลง นครราชสีมา 30240 โทรศัพท์. (044) 391-177

โรงพยาบาลเฉลิมชัย
ที่อยู่ 34 ถ.มหาดไทย ต.ในเมือง อ.เมือง นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ (044) 242-658, 245-123

โรงพยาบาลเสิงสาง
ที่อยู่ 66 ม.8 ถ.เสิงสาง – หนองกี่ ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง นครราชสีมา 30170 โทรศัพท์. (044) 41-9281-2 โทรสาร.(044) 41-9712

โรงพยาบาลแก้งสนามนาง
ที่อยู่ 111 หมู่ 1 นิเวสน์รัตน์ ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง นครราชสีมา 30440 โทรศัพท์ 0-4433-9432, 0-4433-9086, 0-4433-9125

โรงพยาบาลโชคชัย
ที่อยู่ 220 ม.13 ถ.ออมสิน ต.โชคชัย อ.โชคชัย นครราชสีมา 30190 โทรศัพท์. (044) 49-1084 โทรสาร. 49-1161

โรงพยาบาลโนนสูง
ที่อยู่ 182 ถ.โนนสูง-มิตรภาพ ต.โนนสูง อ.โนนสูง นครราชสีมา 30160 โทรศัพท์ (044) 256-214

โรงพยาบาลโนนไทย
ที่อยู่ 707 ม.1 ถ.สุรนารายณ์ ต.โนนไทย อ.โนนไทย นครราชสีมา 30220 โทรศัพท์. (044) 38-1032, 38-1066

โรงพยาบาลโนนแดง
ที่อยู่ 37 ม.1 อ.โนนแดง นครราชสีมา 30220 โทรศัพท์. (044) 475-058

โรงพยาบาลวังน้ำเขียว
ที่อยู่ 157 ม. 8 ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370 โทร : 044-228-344,044-228-243 ต่อ 115
โทรสาร : 044-228-242

โรงพยาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า100ปีเมืองยาง

ที่อยู่ 222 หมู่ 1 กิ่ง อ เมืองยาง อำเภอเมืองยาง นครราชสีมา 30270โทรศัพท์: 0-4422-9059-60, 0-4422-9066-7, 0-4422-9062

โรงพยาบาลลำทะเมนชัย
ที่อยู่222 หมู่ 1 อ กิ่ง อ ลำทะเมนชัย อำเภอลำทะเมนชัย นครราชสีมา 30270

0-4424-9056-7, 0-4447-7083, 0-4447-7485, 0-4446-7151, 0-4446-7301

โรงพยาบาลพิมาย
ที่อยู่ 190 ถ.พิมาย-ตลาดแค ต.ในเมือง อ.พิมาย นครราชสีมา 30110 โทรศัพท์. (044) 471-288

โรงพยาบาลพิมายเมดิคอล

ที่อยู่ อ.พิมาย นครราชสีมา 30110 โทรศัพท์. (044) 471-182

โรงพยาบาลปากช่อง เมโมเรียล
ที่อยู่ 573/5-8 ม.2 ถ.มิตรภาพ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง นครราชสีมา 30130โทรศัพท์. (044) 312 198 ,(044)315-047

โรงพยาบาลปากช่อง เมดิคอล
ที่อยู่ 188-100 ถ.ราชดำเนิน ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง นครราชสีมา 30130 โทรศัพท์. (044) 31-2174

โรงพยาบาลด่าน เมดิคอล
ที่อยู่ 10 ม.18 ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210 โทรศัพท์. (044) 389-283

 

===========================================

 

ทันตกรรม

  • คลีนิคบ้านหมอฟัน ถนนบัวรอง ถนนมหาดไทย หน้าโรงเรียนสระแก้ว
  • คลีนิคหมอสมปอง ถนนประจักษ์ ที่เดอะมอลล์
  • คลีนิคหมออรพินธ์ ใกล้โรงแรมศรีพัฒนา
  • โรงพยาบาลทุกแห่ง
  • คลีนิกทันตกรรม สไมล์  เอ็กซ์เพรส  โทร: 082-1338728,082-1338753

ร้านขายยา

มีเยอะแถวถนนจอมพล ถนนโพธิ์กลาง เช่น ร้านขายยาสยามฟาร์มาซี ตรงตลาดแม่กิมเฮง ราคาถูก บริการรวดเร็ว

อื่นๆ

โรงพยาบาลสัตว์
ถนนสุรนารายณ์ ตรงข้ามโรงแรมดุสิตปริ๊นเซส เบอร์ดทร 044 – 25 30 83, 01 – 266 28 77
เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00-24.00 น.