วันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558

 

hm_pic_small

    “วันแม่แห่งชาติ”จะตรงกับวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี ภาษาอังกฤษ คือ “Mother Day” ซึ่งถือตามวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. 2519 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน จัดขึ้นเพื่อให้ลูกๆทุกคนนั้นได้รำลึกถึงพระคุณของแม่ โดยมีสัญลักษณ์ที่เป็นที่รู้จักกันในวันแม่ก็คือ “ดอกมะลิ” ที่ลูกๆทุกคนใช้กราบไหว้เพื่อขอพรจากแม่และแสดงความรักที่ลูกๆมีต่อแม่  เหตุผลที่ต้องใช้ดอกมะลิเป็นสัญลักษณ์วันแม่ก็เพราะ ดอกมะลินั้นมีสีขาวบริสุทธิ์ ส่งกลิ่นหอมไปไกลและหอมได้นาน อีกทั้งยังออกดอกได้ตลอดทั้งปี เปรียบได้กับความรักอันบริสุทธิ์ของแม่ที่มีต่อลูกไม่มีวันเสื่อมคลาย นั้นเอง นอกจากดอกมะลิแล้วสัญลักษณ์ประจำวันแม่อีกอย่างหนึ่งก็คือ “เพลงค่าน้ำนม” ซึ่งในทุกสถานที่ที่มีการจัดงานวันแม่ก็จะมีการเปิดเพลงค่าน้ำนมทุกที่เพราะเป็นการย้ำเตือนให้ลูกๆทุกคนได้ทราบซึ้งถึงความรัก ความเสียสละของแม่ที่มีต่อลูก

10_1218431840

เพลงค่าน้ำนม

แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวง ที่เฝ้าหวงห่วงลูกแต่หลังเมื่อยังนอนเปล แม่เราเฝ้าโอละเห่ กล่อมลูกน้อยนอนเปลไม่ห่างหันเหไปจนไกล แต่เล็กจนโตโอ้แม่ถนอม แม่ผ่ายผอมย่อมเกิดแต่รักลูกปักดวงใจ เติบโตโอ้เล็กจนใหญ่ นี่แหละหนาอะไรมิใช่ใดหนาเพราะค่าน้ำนม   ควรคิดพินิจให้ดี ค่าน้ำนมแม่นี้จะมีอะไรเหมาะสม โอ้ว่าแม่จ๋าลูกคิดถึงค่าน้ำนม เลือดในอกผสมกลั่นเป็นน้ำนมให้ลูกดื่มกิน   ค่าน้ำนมควรชวนให้ลูกฝัง แต่เมื่อหลังเปรียบดังผืนฟ้าหนักกว่าแผ่นดิน บวชเรียนพากเพียรจนสิ้น หยดหนึ่งน้ำนมกินทดแทนไม่สิ้นพระคุณแม่เอย
( ซ้ำ *, ** )

กิจกรรมที่จัดขึ้นในวันแม่แห่งชาติ

 1. ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือน

 2. จัดกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับวันแม่ เช่น การจัดนิทรรศการ  

3. จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำบุญใส่บาตรอุทิศส่วนกุศล เพื่อรำลึกถึงพระคุณของแม่ 

 4. นำพวงมาลัยดอกมะลิไปกราบขอพรจากแม่

1728-attachment

 

และในวันแม่แห่งชาติปีนี้ “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี 2558 ความว่า

 

ScreenHunter_49-Aug.-06-22.21-458x300

 

 

ขอบคุณภาพ TNN24, http://www.kawethai.com, http://www.oknation.net/blog/tewson/2015/08/05/entry-1, http://scoop.mthai.com

 

 

 

 

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.