วัดพระราม

วัดพระราม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักของ จังหวัดอยุธยา วัดพระรามสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้น ใกล้กับพระบรมมหาราชวังทางตะวันออก พระราชพงศาวดารกล่าวว่าสร้างในสมัยพระราเมศวร ในบริเวณที่เผาพระศพ ของพระเจ้าอู่ทอง พระราชบิดา ในปี 1942 ต่อมามีการบูรณะหลายครั้ง และการบูรณะครั้งใหญ่ คือในสมัยพระเจ้าบรมโกศ  ปีพ.ศ 2284 บริเวณหน้าวัดพระราม มีบึงขนาดใหญ่เรียกว่า”บึงพระราม”แต่เดิมเป็นบึงธรรมชาติขนาดเล็ก แต่ถูกขุดให้ใหญ่ขึ้นเพื่อนำดินไปถมที่สร้างวัดบริเวณนั้น ซากปรักหักพังของวัดพระรามนี้ ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง ศตวรรษที่ 15  ไฮไลต์หลักๆและจุดเด่นของที่นี่ คือ พระปรางค์องค์ใหญ่ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยม สูงแหลมขึ้นไปด้านบน ทางด้านทิศตะวันออกมีพระปรางคืองคืขนาดกลาง ส่วนทางทิสตะวันตกทำเป็นซุ้มประตู และพระพุทธรูปที่อยู่ในท่ายืน และท่าเดิน ดึงดูดใจของนักท่องเที่ยว ให้มาเที่ยวที่นี่

 

ประวัติ

วัดพระราม บอกถึงโครงสร้างทางประวัติสาสตรือันวับซ้อนของกรุงศรีอยุธยา ซึ่งสร้างมามากกว่า 300 ปี โดยพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ด้วยกัน ตามพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐว่า พระราเมศวรได้ทรงสร้างตรงที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพของ สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง ซึ่งเป็นพระราชบิดา ในปี พ.ศ.2912 แต่ในระยะนี้สมเด็จพระราเมศวร ทรงเสวยพระราชสมบัติอยู่แค่เพียงปีเดียว และมาถึงสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 และสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถก็มีการซ่อมแซมแต่ไม่มาก มาซ่อมแซมใหญ่อีกครั้งหนึ่งในสมัยสมเด็จพระเจ้าบรมโกส ในปี พ.ศ.2284 ในปัจจุบันนี้ยังมีสิ่งที่น่าดูหลงเหลืออีกหลายอย่าง เช่น พระปรางค์ใหญ่องค์หนึ่ง พระเจดีย์อีกหลายองค์ ที่หน้าวัดมีบึงใหญ่อย่หนึ่งบึง แต่เดิมเรียกว่า “หนองโสน”ปัจจุบันเรียกว่า”บึงพระราม”

สถานที่ท่องเที่ยว

นักท่องเที่ยวที่มาชมวัดพระราม จะชอบบริเวณด้านหน้าของวัดเพราะจะเห็นด้านหน้าของวิหาร มีบึงขนาดใหญ่ ที่เรียกว่าบึงพระราม บึงนี้สวยงามมาก ปกคลุมไปด้วยดอกไม้และดอกบัว ด้วยรูปลักษณ์ที่หรูหรา สวยงามในช่วงฟดูกาลของดอกไม้ เมื่อก่อนนี้ บึงนี้ไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้และเรียกว่า “หนองโสน” เมื่อสร้างกรุงศรีอยุธยาคงจะขุดเอาดินในหนองนี้ ขึ้นถมพื้นวัง วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ และวัดพระราม พื้นที่ที่ขุดเอาดินขึ้นนั้น ต่อมาได้กลายเป็นบึงขนาดใหญ่ บึงนี้มีชื่อปรากฏในมณเฑียรบาล ว่า บึงชีขัน และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น บึงพระราม นอกเหนือจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ที่อยู่ใกล้ๆกับวัดพระราม เช่น วัดหน้าพระเมรู ซึ่งเป็นหนึ่งในไม่กี่วัดที่หลุดพ้นจากการทำลายของพม่า วัดพระศรีสรรเพชญ์ รวมถึงเจดีย์ใหญ่และเล็ก ทั้งสามองค์  และนี่เป็นวัดที่สำคัญที่สุด ในประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ของกรุงศรีอยุธยา วัดราชบูรณะ มีผนัง พระปรางค์ และพระเจดีย์ที่ดีเยี่ยม พิพิธพัณฑ์แห่งชาติเจ้าสามพระยา ซึ่งรวมถึง หินต่างๆ เคื่องปั้นดินเผา เซรามิก แผงทอง และเครื่องประดับ อื่นๆอีกมากมาย

 

ค่าบัตรเข้าชมวัดพระราม ราคา 50 บาท