พนมเปญ

 พนมเปญ

กรุงพนมเปญ (อีกชื่อหนึ่งคือ ราชธานีพนมเปญ) เป็นเมืองหลวงของประเทศกัมพูชา และยังเป็นเมืองหลวงของนครหลวงพนมเปญอีกด้วย ครั้งหนึ่งเคยได้ชื่อว่า “ไข่มุกแห่งเอเชีย” (เมื่อคริสต์ทศวรรษที่ 1920 พร้อมกับเมืองเสียมราฐ) นับเป็นเมืองที่เป็นเป้าหมายของการท่องเที่ยวทั้งจากผู้คนในประเทศ และจากต่างประเทศ พนมเปญยังมีชื่อเสียงในฐานะที่มีสถาปัตยกรรมและศิลปะแบบเขมรดั้งเดิม และแบบได้รับอิทธิพลมาจากฝรั่งเศส ผู้คนมีอัธยาศัยดี

กรุงพนมเปญ เป็นเมืองที่ล้อมรอบไปด้วยจังหวัดกันดาล และเป็นเมืองศูนย์กลางการค้า การเมือง และวัฒนธรรมของกัมพูชา มีประชากรถึง 2 ล้านคน จากประชากรทั้งประเทศ 15.2 ล้านคน

การเดินทางจากกรุงเทพฯ-พนมเปญ มีสายการบินเปิดให้บริการระหว่าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานนานาชาติโปเชนตง วันละ 4 เที่ยวการบิน (ใช้เวลาในการบินประมาณหนึ่งชั่วโมง)

การเดินทางในพนมเปญส่วนมากจะเดินทางโดยใช้รถตุ๊กตุ๊กและรถจักรยานยนต์ หรือจะเดินทางเที่ยวชมเมืองโดยการปั่นรถจักรยานก็ได้

พนมเป็ญเป็นเมืองหลวงของประเทศกัมพูชา และมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่งด้วยกันในการเยี่ยมชม สำหรับค่าครองชีพ หรือราคาอาหาร ที่พักต่างๆ ถ้าเปรียบเที่ยบกับหลายๆประเทศแล้ว พนมเปญหรือประเทศกัมพูชามีราคาที่ไม่แพงในการเดินทางไปท่องเที่ยว

สำหรับเรื่องอาหารการกิน ก็มีร้านอาหารให้เลือกมากมาย สำหรับคนไทย ก็สามารถทานอาหารของกัมพูชาได้อย่างสบายเพราะ อาหารจะคล้ายๆกับอาหารไทย ส่วนอาหารสไตล์ยุโรปก็มีให้เลือกทานได้หลายร้านด้วยกัน

ประเทศกัมพูชา

กัมพูชาเป็นประเทศเพื่อนบ้านทางตะวันออกของประเทศไทย ที่มีพรมแดนติดกันประมาณ 890 กิโลเมตร และมีการสื่อสาร กันด้วย ภาษา เขมร ฝรั่งเศส อังกฤษ มีระบบการปกครองเป็นรัฐบาล ประชาธิปไตย ในระบบพระมหากษัตริย์ สำหรับสภาพอากาศก็ เช่นเดียวกับประเทศไทยสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนชาวกัมพูชานั้นนับถือศาสนาพุทธ จึงมีวัดวาอารามตั้งอยู่ทั่วประเทศ เช่นเดียวกับประเทศไทย แต่ยังอยู่ในช่วงการทำนุบำรุง หลังจากถูกทำลายไปในช่วงที่เขมรแดงปกครอง ในแง่มุมของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ประเทศกัมพูชาได้รับความช่วยเหลือจากสหประชาชาติ ประเทศตะวันตก และประเทศอื่น ๆ หลังจากมีการเลือกตั้งทั่วไปแล้ว 2ครั้ง

กัมพูชาเป็นประเทศเพื่อนบ้านติดกับไทย มีประวัติศาสตร์ อารยธรรมอันยาวนาน นครวัด และนครธม นับเป็นสิ่งก่อสร้างที่อัศจรรย์ชิ้นหนึ่งในเอเชีย ศิลปวัฒนธรรมที่งดงามของประเทศกัมพูชา มีความคล้ายคลึงกันมากกับศิลปวัฒนธรรมไทย ภาษาเขมรมาจากรากศัพท์สันสกฤต จึงมีคำหลายคำในภาษาเขมรที่คุ้นหูคนไทย นอกจากนี้อิทธิพลทางวัฒนธรรมของฝรั่งเศสยังคงมีให้เห็นในเมืองหลวงและต่างจังหวัดของประเทศอีกด้วย

ระเบียบการเข้าเมือง
ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยสามารถขอตรวจลงตรา (วีซ่า) เข้ากัมพูชาได้จากสถานเอกอัครราชทูตกัมพูชาในประเทศไทย (โทร. 254-6630) โดยเสียค่าธรรมเนียม 1,000 บาท หรือขอตรวจลงตรานักท่องเที่ยว หรือผู้เดินทางผ่าน (transit) ได้เมื่อเดินทางถึงท่าอากาศยานกรุงพนมเปญ โดยกรอกแบบฟอร์ม Visa on Arrival พร้อมยื่นรูปถ่ายและค่าธรรมเนียม ประมาณ 20 เหรียญสหรัฐ

ข้อควรระวัง
ในการเยือนกัมพูชา ควรระวังเรื่องสุขภาพเนื่องจากยังมีโรคภัยต่าง ๆ ที่อาจติดต่อได้ หากไม่หามาตรการป้องกันไว้ก่อน เช่น ท้องร่วง มาลาเรีย และ ไวรัส เอ บี และการบริการของโรงพยาบาลในกรุงพนมเปญอาจไม่ได้มาตรฐานเท่ากับประเทศไทย นอกจากข้อควรระวังด้านสุขภาพแล้ว ผู้เดินทางเข้ากัมพูชาควรทราบว่า ประเทศกัมพูชาประสบกับปัญหาทางการเมืองและสภาวะขัดแย้งภายในมาเป็นเวลานาน จนกระทั่งมีความสงบในไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ จึงถือได้ว่าเพิ่งเปิดประเทศต่อการต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศ จึงยังคงต้องระวังเรื่องความปลอดภัย ไม่ไปเที่ยวในที่ไม่ปลอดภัยในเวลากลางคืน ซึ่งขณะนี้ ทางบ้านเมืองกำลังอยู่ระหว่างการลดกำลังทหารและปลดประจำการ ควบคุมและทำลายอาวุธสงคราม เพื่อให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย ดังนั้นนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางมาก็ควรระมัดระวังการวิ่งราว และล้วงกระเป๋าระหว่างเดินเที่ยวซื้อของ และหากเดินทางไปต่างจังหวัด ควรตรวจสอบสภาพของถนน รายละเอียดการเดินทาง และความปลอดภัยของที่ที่จะไปให้ดี เนื่องจากระบบการรักษาความปลอดภัยโดยรวมของกัมพูชายังไม่ดีพอ และยังคงมีกรณีปล้นนักท่องเที่ยวต่างชาติ และลักพาตัวเรียกค่าไถ่เกิดขึ้นบ่อย โดยสรุปควรระวังเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยเป็นหลัก

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.