ปราสาทพนมวัน, นครราชสีมา

ปราสาทพนมวัน

 

ปราสาทพนมวันตั้งอยู่ที่บ้านมะค่า ตำบลโพธิ์จากตัวเมืองไปตามทางหลวงหมายเลข 2(นครราชสีมา-ขอนแก่น) ประมาณ 15 กิโลเมตร จะมีป้ายบอกทางด้านขวามือ และเข้าไปอีกประมาณ 5 กิโลเมตร นี่เป็นปราสาทแบบขอมที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง เชื่อสันนิษฐานว่าเดิมก่อสร้างด้วยอิฐในราวพุทธศตวรรษที่ 15 และต่อมาในราวพุทธศตวรรษที่ 18 -19 จึงได้สร้างอาคารหินซ้อนทับลงไป จากจารึกที่ค้นพบ เรียกปราสาทแห่งนี้ว่า”เทวาศรม” เป็นศาสนสถานในศาสนาฮินดู และต่อมาจึงได้เปลี่ยนแปลงให้เป็นพุทธสถาน ปัจจุบันแม้จะหักพังไปมาก แต่ก็ยังปรากฎให้เห็นซากโบราณสถาน หลงเหลือเป็นเค้าโครงค่อนข้างชัดเจน เช่น ปรางค์ตุรมุของประธานหลัก ซึ่งหันหน้าไปทางตะวันออก โดยมีมณฑปอยู่เบื้องหน้าและ มีฉนวน(ทางเดิน)เชื่อมต่อระหว่างอาคารทั้งสอง

ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของปรางค์ มีตัวอาคารก่อด้วยหินทรายแดงเรียกว่า “ปรางค์น้อย” ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปหินองค์ใหญ่ บริเวณโดยรอบปราสาทมีระเบียงคต สร้างด้วยหินทรายและศิลาแลงล้อมเป็นกำแพงอยู่ มีโคปุระ(ประตูทางเข้าเทวสถาน) ก่อสร้างเป็นรูปหอสูงทั้งสี่ทิศ บริเวณรอบนอกปราสาททางด้านทิศตะวันออกห่างจากโบราณสถานเกือบ 300 เมตร มีร่องรอยของคูน้ำและเนินดินเรียกว่า “เนินอรพิม” นอกจากนี้ยังพบศิลาแลง จัดเรียงเป็นแนวคล้ายซากฐานอาคารบนเนินแห่งนี้ด้วย

[mapsmarker marker=”93″]

และนี่คือรูปของปราสาทพนมวัน:

Flickr: http://www.flickr.com/photos/50651722@N03/sets/72157633176485083/

 

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.