ประวัติส่วนตัว

Share the joy
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Share the joy
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

การศึกษา(ในเคนาดา)

พ.ศ.2535 – 2542 ปริญญาตรีทางด้านศิลปะและวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมอนทรีอัล(แคนาดา)

พ.ศ.2541-2542 ประกาศนียบัตรด้านอาชญวิทยา มหาวิทยาลัยมอนทรีอัล (แคนาดา)

พ.ศ.2539 – 2540 สำเร็จโรงเรียนกฎหมายของสภาทนายคิวเบค (แคนาดา)

พ.ศ.2536 – 2539 นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมอนทรีอัล (แคนาดา)

พ.ศ.2535 – 2536 ประกาศนียบัตรรัฐศาสตร์ (แคนาดา)

พ.ศ.2532 – 2534 ประกาศนียบัตรด้านการถ่ายและฉายภาพยนตร์

 

ประสบการณ์

นายบรูโซ่ว์ทำงานด้านกฎหมายอยู่หลายแห่ง

อีสาน ลอว์เยอร์ (ประเทศไทย) บริษัทกฎหมายที่มีลูกค้ามากกว่า 20 ประเทศทั่วโลก บริษัทมีบริการด้านกฎหมายทั้งครอบครัว ทรัพย์สิน หุ้นส่วน นายบรูโซ่ว์เป็นกรรมการผู้จัดการตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 ทางบริษัทมีพนักงานที่เป็นทนายความ ผู้แปล นักบัญชี และอื่นๆ เร็วๆนี้ได้เปิดเวปไซต์ « Thailawonline » เพื่อให้ข้อมูลด้านกฎหมายไทยโดยแปลเป็นหลายภาษา

สยาม ลีกัล (ประเทศไทย) เป็นบริษัทที่มีเครือข่ายมากแห่งหนึ่งของประเทศไทย และนายบรูโซ่ว์เคยเป็นผู้จัดการประจำสาขาพัทยา

Poupart Marquis ทนายความ (แคนาดา) ทำหน้าที่พบปะลูกค้า วางแผนและจัดแฟ้มงานลูกค้าและเตรียมเอกสารทุกประเภท เคยช่วยทำคดีเกี่ยวกับสตรีหมายเลขหนึ่งที่มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ และคดีส่งผู้ร้ายข้ามแดน ฆาตกรรมและเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน และ Poupart Marquisมีทนายความหลายคนที่ทำเกี่ยวกับการพิจารณาคดีอาชญกรรมของรวันดา

 

ด้านสังคม

นายบรูโซ่ว์ช่วยเหลือเกี่ยวกับงานด้านการกุศลหรือเอ็นจีโอ ตัวอย่างเช่น

 • เป็นสมาชิกทนายไร้พรมแดน
 • เป็นสมาชิกสภาทนายความระหว่างประเทศ
 • Fédération étudiante universitaire du Québec แคนาดา เป็นผู้ประสานงานทำหน้าที่เกี่ยวส่งเสริมและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของนักเรียน ข้อมูลที่ทำนั้นจัดทำเป็นโบรชัวร์ ประชุม เวปไซต์
 • เป็นประธานและผู้อำนวยการ « Prisoner’s Rights Comittee »(แคนาดา) ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนและร่วมงานกับองค์กรระหว่างประเทศหลายแห่ง องค์กรนี้เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรทำงานเกี่ยวกับระบบยุติธรรมด้านอาญา ส่วนใหญ่จะเป็นงานอาสาสมัครและให้ลิขสิทธิ์ในหนังสือที่พิมพ์ในปี ค.ศ.2002ต่อองค์กรการกุุศล
 • ประธาน « Tel-Ressources »งานอาสาสมัครสำหรับองค์กรไม่แสวงหากำไรที่ทำเกี่ยวกับระบบงานยุติธรรมคดีอาญา

ภาษา

นายบรูโซ่ว์สามารถสื่อสารได้สองภาษา (ฝรั่งเศสและอังกฤษ)และมีความรู้พื้นฐานด้านภาษาจีนแมนดาริน ภาษาไทยและสเปน

 

ติดต่อสื่อสาร

 

Facebook:  http://www.facebook.com/sebastian.brousseau
Linkedin: http://th.linkedin.com/pub/sebastian-h-brousseau/b/6a6/409

Laisser un commentaire